DUYURULAR

  01.07.2022
  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KABUL VE REDDEDİLENLER İLE YENİLEME BAŞVURUSUNDA BULUNMAYANLAR VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU
  25.04.2022
  2022 Yılı Bilirkişilik Başvurularında Belgeleri Eksik Olanlara İlişkin Duyuru
  04.03.2022
  2022 Yılı Bilirkişilik Başvuruları İçin Ek Süre Verilmesine Dair Duyuru
  04.02.2022
  Listelerde Kayıtlı Bilirkişilerin Yenileme Taleplerine İlişkin Duyuru
  31.01.2022
  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İLANINA İLİŞKİN EK DUYURU
  25.01.2022
  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BASVURU İLANI
  24.12.2021
  2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
  28.06.2021
  Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulanlardan Bilirkişilik Başvuruları Kabul Edilenlere ve Yemine İlişkin Duyuru
  28.06.2021
  Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulanlardan Bilirkişilik Başvuruları Ret Edilenlere İlişkin Duyuru
  31.05.2021
  Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulacaklara Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Duyuru
  03.05.2021
  Tam Kapanma Tedbirlerinde Rapor Teslimi Hakkında Duyuru
  28.12.2020
  Konkordato Komiseri Listesi
  28.12.2020
  2021 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
  25.12.2020
  Konkordato Komiserliği Başvuru Sonuçları
  19.11.2020
  Bilirkişilik Yenileme Eğitimleri Hakkında Duyuru
  03.11.2020
  Konya Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Başvuru İlanı
  16.10.2020
  "Bilirkişilerin Uyacağı Rehber İlkeler ve Bilirkişi Raporlarında Bulunması Gereken Standartlar” Hakkındaki Duyuru
  17.09.2020
  Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru
  17.07.2020
  Nitelikli Hesaplamalar Uzmanlık Alanında Aranan Hesaplama Eğitimi Şartının Kaldırılmasına İlişkin Duyuru
  19.11.2019
  Bilirkişi Raporlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlara Dair Açıklama
  14.10.2019
  Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Kitabına İlişkin Duyuru
  16.07.2019
  Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Verecek Eğitim Kuruluşlarına İzin Verilmesine İlişkin Duyuru
  16.07.2019
  Konkordato Komiserliği Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge
  22.03.2019
  Bilirkişilerin Elektronik Tebligat Adreslerine İlişkin Duyuru
  04.03.2019
  2019 Yılı Bilirkişilik Başvurusunda Bulunup Başvurusu Reddedilenlerin İtirazlarının Değerlendirilmesine İlişkin Duyuru
  04.03.2019
  2018 Yılı Konya Bilirkişilik Listesinde Kayıtlı Olup Uzmanlık Alanlarına Ek Uzmanlık Alanı Eklenmesi Talebi Reddedilenlerin İtirazlarının Değerlendirilmesine İlişkin Duyuru
  30.01.2019
  Bilirkişilik Başvuru Sonucuna İtiraz Usulüne İlişkin Ek Duyuru
  29.01.2019
  Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Duyuru
  29.01.2019
  Bilirkişilerin E-Tebligat Adreslerinin Aktivasyonuna İlişkin Duyuru
  22.01.2019
  2019 Yılı Bilirkişilik Başvuruları Kabul-Kısmen Kabul Edilenlere ve Yemine İlişkin Duyuru
  22.01.2019
  2019 Yılı Bilirkişilik Başvuruları Ret - Kısmen Ret Edilenlere İlişkin Duyuru
  22.01.2019
  2018 Yılı Konya Bilirkişilik Listesinde Kayıtlı Olup Uzmanlık Alanlarında Güncelleme Talebinde Bulunanlara İlişkin Duyuru
  18.12.2018
  Bilirkişilik Başvurusunda ve Güncelleme Talebinde Bulunanlara İlişkin Duyuru
  04.10.2018
  Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru
  Adres

  Akabe Mah. Şehit Furkan Doğan Cad. No: 4B Karatay/KONYA

  Telefon

  (0332) 221 98 00-1321-1322

  (0332) 221 98 62

  E-Posta

  konyabbkisaretadalet.gov.tr