Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI TAMAMEN VEYA KISMEN REDDEDİLENLERİN İTİRAZ SONUÇLARINA VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU

  T.C.
  KONYA
  BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU

   

  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI TAMAMEN VEYA KISMEN REDDEDİLENLERİN İTİRAZ SONUÇLARINA VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU


  1. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığınca 25.01.2022 tarihinde yayımlanan 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru üzerine bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan başvurucuların başvuru sonuçları ile yenileme talebinde bulunmayanların sicilden çıkarılmalarına ilişkin bölge kurulumuzca 01.07.2022 tarihinde tebliğ mahiyetinde Bilirkişilik Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca duyuru yapılmıştır.

  2. Bilirkişilik Kanununun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre tebliğden itibaren 30 gün içinde bölge kurulumuz kararına itiraz edenlerin itirazları incelenmiş olup itirazlarla ilgili sonuçlar da bireysel sorgulama usulüyle aşağıda ilan edilmiştir.

  3. 2022 yılı bilirkişilik başvuru takviminde bilirkişilik yenileme başvurusunda bulunmayıp, haklarında Bilirkişilik Kanununun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının e bendine göre sicilden çıkarma kararı verilenlerden bu çıkarma kararından sonra yenileme talebinde bulunanların talepleri sicilden çıkarma kararına itiraz olarak değerlendirilmiştir.

  4. İtirazlara ilişkin sonuçlar duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından (büyük harflerle) AD- SOYAD, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir.

  5. İtirazları kabul edilmeyenler, 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca yetkili idare mahkemesine dava açabilirler.

  YEMİN, YEMİN TARİHİ VE YERLERİ:

  6. Bilirkişi listelerinde hali hazırda kayıtlı olanların (yenileme talebinde bulunanlar) yeminleri geçerli olup bu kişilere ayrıca yemin yaptırılmayacaktır.

  7. Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 44 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, listeye ilk defa kabul edilenler ile listeden kendi isteğiyle çıkarılıp yeniden kabul edilenlere, bölge kurulunca veya bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonunca yemin yaptırılacaktır.

  8. Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu yetki çevresinde ikamet eden ya da mesleki faaliyetini yürütmekte olanların yeminleri, 26.09.2022 tarihinde mesai gün ve saati içinde Akabe Mah. Şehit Furkan Doğan Cd. No:4B Karatay/Konya adresinde bulunan Konya Bilirkişilik Bölge Kurulunda yaptırılacaktır.

  9. Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu yetki çevresi dışında ikamet eden ya da mesleki faaliyetini yürütmekte olanların ise yeminleri ikamet adresleri veya çalıştıkları yerin adli olarak bağlı olduğu İlk Derece Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarında 26.09.2022 tarihinde mesai gün ve saatleri içinde yaptırılacaktır.

  10. Yemin etmeyenler Bilirkişilik Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca bilirkişi listesine kayıt edilmeyecektir.

  11. Yemin için belirtilen tarihlerde geçerli ve kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle yemin edemeyenler, mazeretlerini gösterir belgeleri ekleyerek bölge kurulumuza yemin için talepte bulunmaları halinde talepleri değerlendirilecektir.

  12. Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca iş bu ilan tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 22.09.2022

  T.C. KİMLİK NO
  ADI SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Akabe Mah. Şehit Furkan Doğan Cad. No: 4B Karatay/KONYA

  Telefon

  (0332) 221 98 00-1321-1322

  (0332) 221 98 62

  E-Posta

  konyabbkisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu